Privacy & gegevensbescherming

Bij Ethikos zetten onze advocaten zich in om op het gebied van gegevensbescherming uw bedrijf te helpen bij de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

In dit opzicht is een AVG-audit een essentiële stap in een succesvol actieplan. Dit zal uw bedrijf in staat stellen om de huidige stand van zaken met betrekking tot de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving te analyseren en te beoordelen:

  • het evalueren van de relevantie van de verwerking van persoonsgegevens vanaf de verzameling tot en met de opslag ervan;
  • de opvolging van de verschillende gegevensverwerkingsoperaties en hun geschiedenis;
  • het analyseren van uw dienstverleners en onderaannemers omtrent hun beleid inzake gegevensbescherming;
  • het certificeren van de instrumenten die zijn ingesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen (het recht op inzage, het recht op gegevenswissing/vegetelheid, het recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit, enz.) mogelijk te maken en de transparantie hiervan te waarborgen;
  • het analyseren van het niveau van gegevensbeveiliging en mogelijks ingevoerde maatregelen (encryptie, firewall, anti-virus, enz….).

Wij worden regelmatig geraadpleegd over complexe kwesties in verband met de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de bepalingen van verschillende wetten en voorschriften binnen of buiten de Europese Unie, met inbegrip van de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. Sommige van onze advocatenzijn gecertificeerd als “functionaris voor gegevensbescherming”.

Voor een volledige beschrijving van onze diensten, gelieve om contact met ons op te nemen: info@ethikos.be

Begeleiding en ondersteuning van AVG-projecten

Opleidings- en bewustmakingsprogramma’s

AVG-inventarisatie en data mapping

Beleidsmaatregelen voor het bewaren van persoonsgegevens

Juridische retentie- en verdedigbare beschikkingsstrategieën

Uitvoeringsplannen en bedrijfsprogramma’s