Evaluatieverslag van de Europese Commissie over de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Iets meer dan twee jaar geleden trad de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking en vandaag heeft de Europese Commissie een evaluatieverslag gepubliceerd. Uit het verslag blijkt dat de meeste doelstellingen ervan zijn bereikt. Zo beschikken de burgers over een aantal robuuste afdwingbare rechten en is er een nieuw Europees governance- en handhavingssysteem in het leven geroepen. Verder is gebleken dat de AVG de nodige flexibiliteit biedt om steun te bieden aan digitale oplossingen in onvoorziene omstandigheden, zoals de COVID-19-crisis. In het verslag wordt ook geconcludeerd dat de mate van harmonisering in de lidstaten toeneemt. Er is nog wel sprake van enige versnippering en dat moet in het oog worden gehouden. Daarnaast zet het bedrijfsleven in op naleving en wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van degelijke gegevensbescherming om een concurrentievoordeel te behalen. In het verslag wordt vermeld met welke maatregelen de toepassing van de AVG door alle belanghebbenden, en met name kleine en middelgrote ondernemingen, kan worden bevorderd. Het doel is een echte Europese gegevensbeschermingscultuur en krachtige handhaving.

 

Klik hier om het volledige verslag te zien.