Aansprakelijkheidsrecht

Ethikos 'expertise in Aansprakelijkheidsrecht

Ons kantoor adviseert en begeleidt particulieren en KMO’s die geconfronteerd worden met problemen op het gebied van verzekeringen en contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.

Wij treden zowel op in de precontentieuze fase (onderhandelingen tussen partijen), alsook voor de burgerlijke en strafrechtbanken en in het kader van alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden (bemiddeling of arbitrage).

Onze ervaring omvat onder andere verkeersrecht, burgerlijke aansprakelijkheid zowel professioneel als privé, persoonlijke letsels veroorzaakt door ongevallen en burenoverlast.

Onze experts