Gegevensbeschermingsrecht

Ethikos 'expertise in Gegevensbeschermingsrecht

In onze hoedanigheid van gecertifieerde “Data Protection Officer” ondersteunen wij verscheidene bedrijven bij hun inspanningen om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Onze ervaring omvat onder meer het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (audits), het opstellen van effectieve actieplannen, maar ook het controleren van veiligheidsmaatregelen, het opstellen van een privacybeleid alsook onderaannemingscontracten, inclusief internationale contracten die voorzien in de overdracht van gegevens zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Als bevoorrechte partner van Compliance & Privacy Partners staan wij regelmatig internationale bedrijven bij in hun inspanningen ter naleving van de GDPR

Onze experts