Intellectueel eigendomsrecht

Ethikos 'expertise in Intellectueel eigendomsrecht

Wij staan onze cliënten bij in verschillende materies met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten: auteursrechten en naburige rechten (inclusief de bescherming van software en toepassingen), merkenrecht en modellenrecht.

Wij helpen hen zowel bij hun registratieprocedures bij de bevoegde autoriteiten (BBIE, EUIPO, WIPO, enz.) als bij het opstellen van hun contracten (opdrachten, vergunningen, enz.).

Onze experts