Levensverzekeringen en aanvullende pensioenen

Ethikos 'expertise in Levensverzekeringen en aanvullende pensioenen

Wij behandelen alle juridische en fiscale aspecten van individuele en collectieve pensioenverplichtingen voor zelfstandigen en werknemers.

Onze expertise ten aanzien van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en makelaars dekt :

  • de studie en de opbouw van levensverzekeringen van de tweede pijler (groepsverzekering, individuele pensioenverplichtingen, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), Pensioenovereenkomst zelfstandigen (POZ), RIZIV, Gewaarborgd Inkomen…);
  • fiscale aspecten van verzekeringen;
  • ondersteunen van backoffice en distributienetwerken, alsook het voorzien van opleidingen voor intern personeel en voor commerciële partners;
  • het proces van medische acceptatie en het opvolgen van vorderingen in geval van arbeidsongeschiktheid en eventueel subrogatief verhaal;
  • bijzondere solidariteitsbijdrage;
  • transversale vragen in verband met levensverzekeringen (inbeslagnames, faillissementen, successierechten, echtscheidingen, antidiscriminatie, sociale zekerheid, enz;)
  • grensoverschrijdende vragen (vrijheid van dienstverlening);
  • betrekkingen met de toezichthoudende autoriteiten;

KMO’s en particulieren raadplegen ons eveneens in verband met de vereffening van hun pensioenplan, in het geval van arbeidsongeschiktheid, in het geval van vorderingen die onder een solidariteitscomponent vallen, alsook in het geval van weigering van de fiscale aftrek op grond van de 80%-regel.

Onze experts