Vennootschapsrecht

Ethikos 'expertise in Vennootschapsrecht

Inzake vennootschapsrecht vertrouwen onze cliënten ons onder andere met het opstellen en onderhandelen van aandeelhoudersovereenkomsten, hun corporate housekeeping, het opstellen en onderhandelen van contracten voor de overdracht van aandelen of vennootschappen, vragen omtrent bestuurdersaansprakelijkheid evenals vragen in verband met de vereffening en herstructurering van vennootschappen.

Wij helpen onze klanten ook bij het oplossen van aandeelhoudersconflicten of van conflicten tussen kopers en verkopers van bedrijven.

Onze experts