Onze oplossingen

De flexibiliteit die ons kantoor kenmerkt, beweegt er ons toe voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe creatieve oplossingen om zo goed mogelijk aan de behoeften van onze cliënten te voldoen.

We ontwikkelden dan ook, met het oog op voorspelbaarheid, flexibiliteit en transparantie een aantal flexibele tarieven.

Classic

De advocaat wordt vergoed op basis van een vooraf afgesproken uurtarief of op basis van een vast bedrag voor een specifieke opdracht.

Voor geschillen kan er eveneens een “succesvergoeding” worden bedongen.

Deze formule is in het bijzonder geschikt voor cliënten die eenmalig een advocaat willen raadplegen en/of in het kader van een rechtszaak.

Prepaid

Cliënten betalen vooraf, tegen een gunstig tarief, voor een bepaald aantal uren aan diensten (of “credits”) die ze daarna zonder tijdslimiet kunnen inzetten. Onze advocaten blijven hun diensten aanbieden tot alle credits zijn uitgeput.

Deze optie is met name geschikt voor cliënten die snel een beroep willen doen op een advocaat, zonder (her)onderhandelingen te hoeven voeren over het honorarium, of voor cliënten waarvan de juridische behoeften van jaar tot jaar verschillen.

Daily flat

Wij bieden onze diensten aan op basis van all-inclusive dagtarieven.

De cliënt bepaalt zelf het aantal advocaten en het benodigde aantal dagen aan diensten.

Deze formule is met name geschikt voor cliënten die behoefte hebben aan advocaten voor een relatief lange periode of voor projecten van een bepaalde omvang.

Tranquility

Na een nauwkeurige analyse van uw behoeften (de te dekken zaken, de juridische domeinen, al dan niet noodzakelijkheid om onze diensten in uw kantoren te leveren, etc.), komen we een jaarlijkse all-inclusive vergoeding overeen dat al uw juridische en compliance verzoeken gedurende een jaar dekt.

Wat het aantal gewerkte uren tijdens deze periode ook bedraagt, er zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Deze formule is met name bedoeld voor cliënten die de volledige controle wensen te behouden over hun juridische kosten.

Detachering bij bedrijven – ook legal interim of secondment genoemd – houdt in dat een advocaat zijn/haar diensten bij de cliënten verleent, meestal voor een vooraf vastgesteld bedrag per dag.

De advocaten van Ethikos hebben allen ruime ervaring in detachering in verschillende sectoren: banken, verzekeringsmaatschappijen, farmaceutische bedrijven, biotechs, fintechs, energie….

Om deze bijzonderheid op de markt te illustreren, heeft Ethikos het merk Field Lawyer® geregistreerd.

Deze nieuwe manier van werken is in lijn met onze kernwaarden en biedt onze cliënten de volgende garanties:

Transparantie

Onze cliënten staan in direct en continu contact met onze advocaten en hebben daardoor volledige zichtbaarheid op hun werk.

Kostenbeheersing

Meestal werken onze advocaten op basis van all-inclusive dagtarief en onze cliënten bepalen vooraf hoeveel advocaten en dagen zij nodig hebben. Dit houdt het budget van onze cliënten onder controle.

Onmiddellijke toegevoegde waarde
(« plug & play »)

Door hun expertise en aanpassingsvermogen zijn onze advocaten direct operationeel. Hun toegevoegde waarde kan worden herkend zodra ze in het bedrijf aankomen.

Pragmatisme

De nabijheid die onze advocaten bij onze cliënten ontwikkelen, stelt hen in staat om aan deze op maat en rechtsreeks toepasbare oplossingen aan te bieden, rekening houdend met hun beperkingen, behoeften en doelstellingen.

Eerbiediging van het beroepsgeheim

Onze advocaten zijn gebonden aan een beroepsgeheim dat strafbaar is. Dit is een extra garantie om de vertrouwelijkheid van de door onze cliënten verstrekte informatie te waarborgen.

"Soft skills"

Tot slot hebben onze advocaten tijdens hun loopbaan veel “soft skills” ontwikkeld die hen in staat stellen om snel de teams van onze cliënten te integreren.